Іскерлік кездесулерді ұйымдастыру

Іскерлік кездесулерді ұйымдастыру
Организация деловых встреч

Біз сіздің фирмаңызбен (кәсіпорныңызбен) іскерлік байланыстар орнатқымыз келеді.

Нам бы хотелось установить деловые контакты с вашей (-им) фирмой (предприятием).

Біздің өзара іскерлік байланыстарымызды нығайту үшін сіздерде мүмкіндіктер бар ма?

У вас есть возможности для укрепления наших взаимных деловых связей?

Сіздің сапарыңыздың бағдарламасы қандай?

Какова программа вашего визита?

Біздің сапарымыздың бағдарламасы ... тұрады.

Программа нашего визита состоит из ...

- кездесуден

- встреч

- құжаттамамен (техникалық) танысудан

- ознакомления с (технической) документацией

- түрлі объектілерде болудан (түрлі объектілерді қараудан)

- посещения (осмотра) различных объектов

- конференцияға (кеңеске) қатысудан

- участия в конференции (совещании).

Сіздің сапарыңыздың мақсаты қандай?

Какова цель вашего визита?

Біз ... танысқымыз келеді.

Мы хотели бы ...

- шарт (келісім) жасасқымыз

- заключить договор (соглашение)

- сіздің өндіріс технологияңызбен (сіздің кәсіпорындағы еңбек жағдайымен)

- ознакомиться с вашей технологией производства (условиями труда на вашем предприятии).

Біздің делегация осы мақсаттарды жүзеге асыру үшін келді ғой.

Для осуществления этих целей и прибыла наша делегация.

Сіздің делегация қашан келеді?

Когда прибывает ваша делегация?

Біздің делегация 1-ші ақпанда келеді.

Наша делегация прибывает 1-го февраля.

Делегацияның құрамы қандай?

Каков состав делегации?

Делегация құрамында 10 адам бар:

В составе делегации 10 человек:

- зауыттың директоры

- директор завода

- коммерциялық директор

- коммерческий директор

- жетекші мамандар.

- ведущие специалисты.

Делегация келгенде қай жерге түседі (қай жерде тұрады)?

Где место будущего пребывания (проживания) делегации?

Сіз біз үшін мейманханадан орын алып қойдыңыз ба?

Вы забронировали места в гостинице для нас?

Біз сіздер үшін мейманханадан орын алып қойдық.

Мы забронировали для вас места в гостинице.

... жағдайы қандай?

Каковы условия ... ?

- Тұру

- проживания

- жұмыс істеу

- работы

Сіздердің ... үшін жақсы жағдай жасалады.

У вас будут хорошие условия для ...

- мәдени демалуларыңыз

- культурного отдыха

- тұруларыңыз

- проживания

- жұмыс істеулеріңіз

- работы.

Біз сіздер үшін жоғары сапалы қызмет көрсетуді ұйымдастырамыз.

Мы организуем для вас высококачественное обслуживание.

Біз сіздерді қажетті көлік және байланыс құралдарымен қамтамасыз етеміз.

Мы обеспечим вас необходимыми средствами транспорта и связи.

Біз сіздер үшін кәсіпорынға еркін кіруді (техникалық құжаттамаға еркін қол жеткізуді) қамтамасыз етеміз.

Мы обеспечим для вас свободный доступ на предприятие (к технической документации).

Біз сіздер үшін ... бөлеміз.

Мы выделим для вас ...

- автомашина

- автомашину

- жолбасшы

- гида

- хатшы

- секретаря

- офис-менеджер

- офис-менеджера

- аудармашы

- переводчика

- ертіп жүруші

- сопровождающего.


Казахско-русский экономический словарь.

Нужен реферат?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»